Winkelwagen

Wat is een trappistenbier?
Een trappistenbier is een bier door Trappistenmonniken gebrouwen of onder hun toezicht.

Elk product afkomstig van één van de 175 Trappistenkloosters (zie www.ocso.org) mag de naam "trappist" dragen. Zo zijn er trappistenbieren, -broden, -kazen, -pralines enz.

De naam "trappistenbier" is dus een verwijzing naar de herkomst van dat bier. Het is geen benaming voor een specifiek type bier.

Hoewel de monniken van Scourmont de eersten zijn geweest om hun bier te commercialiseren, was Westmalle al eerder als brouwerij bekend. In Westmalle werd al gebrouwen sinds 1836. Vanaf die tijd werd er biergist verkocht aan de bakkers. Vanaf 1872 werd het bier ook aan particulieren verkocht, maar pas in 1920 werd de commercialisering doorgevoerd. De monniken van Orval maakten al brood en kaas vóór ze in 1931 een brouwerij openden.

Logo Authentic Trappist Product
Het label "AUTHENTIC TRAPPIST PRODUCT"

Het dragen van het « A.T.P. » logo betekent dat de Trappistbenaming van het product door de Internationale Vereniging Trappist gecertificeerd wordt. Welnu, de trappistenbieren van Westmalle, Rochefort en Orval dragen dit ATP-logo. Dit betekent concreet dat deze bieren worden gebrouwen onder toezicht van of door monniken, binnen de muren van een trappistenabdij en dat het grootste deel van de winst wordt besteed aan charitatieve doeleinden, sociale werken en aan mensen in nood.

Info over de voorwaarden om het ATP-logo te krijgen : http://www.trappist.be/nl/pages/label

De INTERNATIONALE VERENIGING TRAPPIST

De Internationale Vereniging Trappist - afgekort IVT- verenigt communiteiten van trappisten en trappistinnen rond het produceren en commercialiseren van velerlei producten (bier, kaas, likeur, koekjes, zeep, chocola,.) uit hun respectievelijke economieën. Binnen de IVT is hun actie gebaseerd op wederzijdse dienstverlening en uitwisseling van competenties. Naar buiten toe legt de IVT zich toe op een correct gebruik van de naam 'trappist' en een brede en wereldwijde informatiedoorstroming over trappisteneconomieën en -producten.

Welke abdijen zijn lid van de IVT? Zie http://www.trappist.be/nl/pages/leden

Doel van de vereniging ? Zie http://www.trappist.be/nl/pages/doel

Het label voorzien van het logo "Authentic Trappist Product" -afgekort ATP- is een gemeenschappelijk productiecertificaat toegekend door de IVT. Het waarmerkt de producten voor een unieke plaatselijke verankering en getuigt van een sterke band met het leven van de communiteit. De toekenning van het label wordt periodiek geëvalueerd, en dit voor elk van de betrokken producten.

Lijst van de ATP-producten? Zie http://www.trappist.be/nl/pages/label